Partnerzy

APPLiA Polska to jedyna reprezentacja branży AGD w Polsce, zrzeszająca 28 producentów i importerów sprzętu AGD w Polsce. Od utworzenia w 2004 r. jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, reprezentując interesy swoich firm członkowskich w kwestiach związanych z przemysłem, rynkiem konsumenckim, środowiskiem oraz energią. Autor wielu kluczowych inicjatyw w branży m.in. Kongresu AGD, Kodeksów dobrych praktyk sprzedaży AGD oraz centrum badań i analiz. Reprezentacja branży w instytucjach standaryzacyjnych (PKN oraz CENELEC). Założyciel oraz główny akcjonariusz ElektroEko S.A. Członek APPLiA Home Appliance Europe – stowarzyszenia europejskich producentów AGD.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza ona największe firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii działające w Polsce. Są to producenci, importerzy, dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Związek powstał w 2005 roku. Głównym celem jest działanie na rzecz interesów firm członkowskich, które inwestują w Polsce – np. poprzez zwracanie uwagi na inicjatywy legislacyjne, które mogą mieć wpływ na działalność zrzeszonych firm.