Partnerzy

APPLiA Polska to jedyna reprezentacja branży AGD w Polsce, zrzeszająca 35 producentów i importerów sprzętu AGD w Polsce. Od utworzenia w 2004 r. jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, reprezentując interesy swoich firm członkowskich w kwestiach związanych z przemysłem, rynkiem konsumenckim, środowiskiem oraz energią. Autor wielu kluczowych inicjatyw w branży m.in. Kongresu AGD, Kodeksów dobrych praktyk sprzedaży AGD oraz centrum badań i analiz. Reprezentacja branży w instytucjach standaryzacyjnych (PKN oraz CENELEC). Założyciel oraz główny akcjonariusz ElektroEko S.A. Członek APPLiA Home Appliance Europe – stowarzyszenia europejskich producentów AGD.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców o charakterze non-profit – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii. Od 2005 roku wspiera rozwój tego sektora w naszym kraju poprzez aktywne zaangażowanie w promocję procesu cyfryzacji oraz uczestnictwo w krajowym i europejskim procesie legislacyjnym, dbając o przyjazne dla cyfrowych przedsiębiorców środowisko regulacyjne. Inicjuje ogólnopolskie debaty w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w kwestiach dotyczących transformacji cyfrowej, podatków, prawa autorskiego, cyberbezpieczeństwa, 5G, zamówień publicznych oraz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Związek aktywnie działa również na arenie międzynarodowej – członek europejskiego stowarzyszenia Digital Europe oraz inicjator koalicji branży cyfrowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – CEE Digital Coalition. Założyciel i akcjonariusz ElektroEko S.A.