Organizatorzy

ElektroEko jest największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 r.). W imieniu swoich klientów – producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje zbiórkę, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych urządzeń. W porozumieniu z gminami organizacja prowadzi nieodpłatnie punkty zbierania elektrośmieci a także udostępnia usługę odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domów mieszkańców. Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już ponad milion ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi blisko 50% wszystkich zebranych odpadów tego typu w Polsce. Jako jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem WEEE Forum. ElektroEko prowadzi także kampanie edukacyjne, stawiając sobie za cel, podnoszenie świadomości Polaków, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WEEE Forum jest międzynarodowym zrzeszeniem reprezentującym 40 organizacji odzysku działających na zasadach not-for –profit, w tym ElektroEko. Misją WEEE Forum jest wsparcie swoich członków w ich statutowych działaniach – zbiórce i przetworzeniu, a także efektywnym raportowaniu do instytucji. W 2018 roku, organizacje należące do WEEE Forum łącznie zaraportowały zbiórkę i przetworzenie  2 400 000 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. WEEE Forum to także globalne centrum kompetencji i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, które angażuje się na bieżąco w ogólną debatę dotyczącą legislacji na rynku zużytego sprzętu, zarówno w Europie jak i poza jej granicami.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum zostało powołane 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.