Według ONZ w 2021 r. każda osoba na świecie wyprodukuje średnio 7,6 kg elektrośmieci, co oznacza, że ​​na całym świecie zostanie wytworzonych aż 57,4 mln ton. Niestety tylko 17,4 procent tych odpadów zawierających mieszankę szkodliwych substancji ale i cennych materiałów zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi. Podejmowanych jest wiele inicjatyw, aby rozwiązać ten rosnący problem, ale żadna z nich nie może być w pełni skuteczna bez aktywnej roli i właściwej edukacji konsumentów. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci skupił się na kluczowej roli każdego z nas w urzeczywistnianiu obiegu zamkniętego dla odpadów elektronicznych.

Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci został opracowany przez WEEE Forum przy wsparciu ponad 120 organizacji z 70 krajów z świata.

W Polsce oficjalnym organizatorem wydarzenia jest ElektroEko, które wraz z UNEP/GRID – Warszawa realizuje program działań edukacyjnych skierowanych do konsumentów, mediów, instytucji oraz przedsiębiorców. 13 października 2021 po raz czwarty w Polsce obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci!

Wierzymy, że to coroczne wydarzenie, skłania do refleksji a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia poziomu recyklingu elektrośmieci i wzrostu świadomości konsumentów w zakresie właściwego z nimi postępowania.