Drobne urządzenia elektroniczne stanowią aż 40% wszystkich odpadów i są ogromnym wyzwaniem dla świata. ONZ szacuje, że tylko w 2022 r. na całym świecie wytworzy się ponad 24 mln ton małych elektrośmieci. Ze względu na swój rozmiar przedmioty takie jak telefony komórkowe, elektryczne szczoteczki do zębów, tostery i aparaty fotograficzne są często wyrzucane do śmietników razem z innymi odpadami, co jest niezgodne prawem i szkodzi środowisku.

Drobne zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne stanowią istotną część, bo aż 8% wszystkich odpadów elektronicznych, które trafiają do zwykłych pojemników na śmieci, a następnie na składowiska odpadów bądź są spalane. Oznacza to, że ważne surowce, które zawierają, nie mogą być ponownie wykorzystane i są bezpowrotnie utracone.

W Europie, co roku, do ogólnego kosza trafia aż 1,4 kg elektrośmieci na mieszkańca. Dodatkowo małe urządzenia często są „chomikowane” w szafkach, garażach, piwnicach i na strychach, gdzie zalegają latami, choć są już niepotrzebne. W przeciętnym europejskim gospodarstwie domowym w ten sposób gromadzi się do 5 kg urządzeń elektronicznych na osobę

Hasło tegorocznej, piątej już edycji Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci  „Nieważne jak małe, do recyklingu się nadaje” ma na celu zwrócenie uwagi na temat recyklingu małych urządzeń elektronicznych, które często przechowujemy w domu, choć ich już nie używamy.

Inicjatywa została opracowana przez WEEE Forum przy wsparciu ponad 120 organizacji z 70 krajów świata.

W Polsce oficjalnym organizatorem wydarzenia jest ElektroEko, które wraz z UNEP/GRID Warszawa realizuje program działań edukacyjnych skierowanych do konsumentów, mediów, instytucji oraz przedsiębiorców. 

Wierzymy, że to coroczne wydarzenie, skłania do refleksji, a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia poziomu recyklingu elektrośmieci i wzrostu świadomości konsumentów w zakresie właściwego postępowania z nimi.