Debata i raport o wyzwaniach w gospodarowaniu elektroodpadami

16 października w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się debata na temat gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym z udziałem przedstawicieli resortu, uczestników tego rynku oraz ekspertów.

Dyskusję poprzedziła prezentacja raportu przygotowanego przez organizację odzysku ElektroEko we współpracy z organizacjami branżowymi – Związkiem Cyfrowa Polska oraz APPLiA – związkiem pracodawców AGD. Analiza zatytułowana „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019 – 2023” zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz określa kwestie do rozwiązania i wyzwania dla branży oraz państwa na najbliższe cztery lata.

Pobierz raport >>> [kliknij tutaj]

W debacie wzięli udział: Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/Grid Warszawa, Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, Wojciech Konecki, członek zarządu APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD oraz Julia Patorska, ekspert Deloitte. Rozmowę moderował Łukasz Sosnowski z GOZ World.

Uczestnicy debaty zwracali przede wszystkim uwagę na potrzebę edukacji konsumentów o właściwym postępowaniu z elektroodpadami oraz wprowadzeniu zachęt, które zmobilizowałyby Polaków do oddawania zużytych urządzeń, a nie przetrzymywanie ich w domu. A w kontekście przyjętych na początku października przez Komisję Europejską przepisów dotyczących ekoprojektowania sprzętu elektronicznego, podkreślano konieczność podnoszenia świadomości społeczeństwa o zaletach sprzętu o wysokiej wydajności energetycznej – zarówno dla środowiska, jak i portfeli konsumentów.

Spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zostało  zorganizowane przez ElektroEko oraz UNEP/GRID Warszawa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci.