BADANIE RYNKU

Przedstawiamy wyniki najnowszego badania postaw i opinii konsumentów – „Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny. Wiedza i postawy w Polsce”. Badanie przeprowadzone na zlecenie ElektroEko przez GfK Polonia. 

Co Polacy wiedzą o elektroodpadach i jak z nimi postępują?

Według raportu postaw i opinii GfK Polonia 75% respondentów deklaruje, że ma podstawową wiedzę na temat elektrośmieci. Natomiast nieco mniej, czyli 65% pytanych twierdzi, że w ich okolicy jest punkt zbierania elektrośmieci. Jak wypadają te odpowiedzi w świetle badań sprzed kilku lat? Dla porównania w 2019 (wg badania przeprowadzonego również przez GfK Polonia na zlecenie ElektroEko**) było to odpowiednio tylko: 40% i 47% ankietowanych. Nastąpił więc obiecujący wzrost świadomości w tym obszarze.

¾ Polaków zna temat elektrośmieci, a 2/3 ma punkt zbierania w swojej okolicy.

Mimo podniesienia poziomu wiedzy o punktach zbierania elektrośmieci Polacy nadal niechętnie oddają przechowywane w domach nieużywane sprzęty, „chomikując” je w swoich garażach, szufladach i przydomowych składzikach. Do największej grupy takich elektroodpadów należą telefony komórkowe (45%), zasilacze, ładowarki i przedłużacze (42%) oraz baterie (32%). „Na wszelki wypadek” robi tak 38% pytanych. Natomiast 23% ankietowanych czeka, aż uzbiera się większa ilość elektroodpadów, by oddać je razem. Wśród innych powodów podawane są względy sentymentalne czy chęć odsprzedania niepotrzebnego sprzętu.

Łączna masa przechowywanego sprzętu to blisko 0,5 miliona ton zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Co ważne – jednocześnie rośnie liczba osób, które deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozbyło się elektrosprzętów (z 23% w 2019 roku do 75% w 2023 r.). Jest to dana optymistyczna zwłaszcza, że wśród tej grupy aż 86% zrobiło to w sposób prawidłowy (dla porównania w roku 2019 było to 74%). Nie dziwi fakt, że najwięcej oddano telefonów komórkowych (13%), zasilaczy, przedłużaczy, ładowarek (12%) oraz dużego sprzętu AGD (10%). Wśród najczęstszych powodów pozbywania się sprzętów wymieniane są z kolei albo brak możliwości naprawy (23%), albo jej nieopłacalność (19%).

Do śmieci wyrzuciliśmy głównie zasilacze, ładowarki, przedłużacze, drobny sprzęt elektroniczny, zabawki – czyli „niewidzialne” elektroodpady. Są to sprzęty, o których często nawet nie wiemy, że są zaliczane do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

 

 

 

*Raport pt. „Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny. Wiedza i postawy w Polsce” – badanie przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej (1000 osób w wieku 16–75 lat) metodą wywiadu online (CAWI) na uczestnikach GfK Access Panel​) w maju 2023 r.

**Raport pt. „Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny. Wiedza i postawy w Polsce” – badanie przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej (1000 osób w wieku 15+) metodą wywiadu osobistego ze wspomaganiem komputerowym (CAPI) na uczestnikach GfK Access Panel​) we wrześniu 2019 r.