KONFERENCJA

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci” miała miejsce konferencja pt.: „Od odpadu do zasobu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ekonomii cyrkularnej”, którą poprowadził w siedzibie PAP, redaktor Michał Niewiadomski.

W trakcie konferencji zaprezentowany został raport przygotowany przez UNEP/GRID-Warszawa, prezentujący dane i informacje na temat skali wyzwania, jakim są elektroodpady i trendy i megatrendy w gospodarce cyrkularnej w odniesieniu do tej grupy odpadów. Eksperci przeanalizowali szanse związane z transformacją w kierunku circular economy, skupiając się na gospodarce, w której odpad z jednego procesu produkcyjnego staje się cennym surowcem dla innego – gospodarce, w której efektywnie korzystamy z zasobów i jak najdłużej utrzymujemy wartość produktów.

Uczestnikami debaty byli: Maria Andrzejewska – Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa, Grzegorz Skrzypczak – Prezes Zarządu ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A, Robert Chciuk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Wojciech Konecki – Prezes Zarządu Związku Producentów AGD, APPLIA oraz Bartłomiej Kozek – Kierownik Działu Zielonej Transformacji, UNEP/GRID-Warszawa.

Relacja:  https://gridw.pl/pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-bez-elektrosmieci-raport-i-debata
Film z debaty:  https://www.youtube.com/watch?v=MqsCb3ibPR4

 

PAP MediaRoom – kadr z filmu